Zaviri u galeriju, Drvarnicu, kako ju mi od milja zovemo

Kotrljanjem panjeva… do uključivanja većeg broja mladih u procese kreiranja kulturne politike i kulturnog života Grada Rijeke i Sveučilišta.

Pogledaj više >>>