Tim

Tim USSUD2:
Virna Car / Lea Jurin / Ivana Lučić / Andrea Mešanović  / Kristina Pandža / Jasna Petrc / Marijana Vargić

ussudovke

S lijeva na desno gore: / Marijana Vargić / Andrea Mešanović / Ivana Lučić /
S lijeva na desno dolje: / Jasna Petrc / Lea Jurin / Kristina Pandža/Virna Car