Slikovnica

28. 5. u 19 h / Brod Galeb
Prezentacija slikovnice LJUŠTURE PRIČAJU
(u sklopu Culture Weeka i najave 
Student Day Festivala).