Skinimo slikovnicu˝Ljušture pričaju˝

“Ljušture pričaju” je edukativna međugeneracijska slikovnica o industrijskoj baštini grada Rijeke, produkt kampanje USSUD 2 – Ne budi panj.
Pokriveno je 6 lokacija – Klaonica | Torpedo | Željeznica | Luka | Tvornica čokolade | Tvornica konopa. O svakoj lokaciji su progovorile 3 generacije kroz razvojne etape samih prostora – rast tijekom prošlom stoljeća | propadanje u 90-im godinama | današnje nedorečeno stanje njihovog budućeg korištenja.

Za download: Slikovnica Ljušture pričaju
Za listanje:  Ljušture kažu: Prolistaj me

<3 Hvala svima koji su sudjelovali u izradi.

IMPRESSUM SLIKOVNICE
LJUŠTURE PRIČAJU

Izdavač:
Sveučilište u Rijeci i 
Studentski kulturni centar
Trg braće Mažuranića 10,
Rijeka, Hrvatska

Za izdavača:
Pero Lučin

Uredništvo:
Virna Car, Lea Jurin, Ivana Lučić, Andrea Mešanović, Kristina Pandža, Jasna Petrc, Marijana Vargić

Grafičko oblikovanje:
Lea Jurin

Naslovnica:
Iva Dukić

Lektura i korektura:
Maja Opašić, Jasna Petrc

Ilustracije izradili: studenti Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci – Iva Dukić, Kristina Juretić, Anita Kos, Angela Maksimović, Nicol Načinović, Sanja Palada, Fabrizia Percan, Lucija Polonijo, Margerita Rakić i Tin Vlainić

Tekstove napisali: članovi Udruge studenata kroatistike Idiom – Marija Benko, Petra Diklić, Mateja Fumić, Josip Jagodar, Matea Kovačić, Ana Sudec, Jasenka Šeremet te Virna Car, Maja Opašić i Jasna Petrc

Tisak:
Tiskara Sušak, Rijeka, Hrvatska

Naklada:
500 primjeraka

Rijeka, svibanj 2014.