Radonica 1/ Ljušture pričaju crtežom

Radionicu pohađaju: studenti Akademije primjenjenih umjetnosti u Rijeci: Iva Dukić, Lucija Polonijo, Tin Vlainić, Sanja Palada, Fabricija Percan, Angela Maksimović, Nicol Načinović, Anita Kos, Margirita Rakić, Kristina Juretić u suradnji sa članovima Udruge studenata kroatistike Idiom

Vrijeme trajanja radionice:
u trajanju od 7. 4. do 28. 5. 2014.

Mjesto održavanja radionice:
12.-13. 5. 2014 – #Vrtić – bivši prostor “Bernardija”
28. 5. 2014. – Prezentacija slikovnice, Brod Galeb, Riječka luka

O radionici:

Upoznavanje studenata s industrijskom baštinom Rijeke, poticanje kritičkog razmišljanja te oblikovanje (crtežom) edukativne slikovnice o riječkoj industrijskoj baštini u suradnji sa članovima udruge Idiom.

Produkt radionica Ljušture pričaju crtežom/riječju je slikovnica “Ljušture pričaju”. Prezentacija slikovnice održat će se 28. 5. 2014. u sklopu Culture weeka (Student day Festival) na brodu Galeb.

Više info pogledajte na linku >>>