Radionica 3/ Nekad bilo, sad se spominjalo

Radionica prenamjene industrijskih postrojenja

Radionica je namijenjena svim studentima riječkog Sveučilišta (kulturolozima, filozofima, tehničarima, strojarima, građevinarima, ekonomistima, umjetnicima, hoteljerima itd. ) te će se održavati u dvije faze, dva dijela.  Radovi nastali na radionici biti će izloženi na završnoj tribini 16. 5.2014.

Vrijeme trajanja radionice:
I. dio (tura) održava se 12. 5. 2014 u 14 h
II. dio (praktično promišljanje) održava se 14. 5. 2014 u 17 h
Prezentacija slikovnice 28. 5. 2014. – podrška kolegama

Mjesto održavanja radionice:
12. 5. 2014. –  mjesto sastanka Kont – obilazak industrijskih postrojenja
Obilazak uključuje: Ružićevu ulicu – Vodovodnu ulicu – Mrtvi kanal – Luku i lukobran – Baračevu ulicu – bivše postrojenje Torpedo – Rikard Benčić
14. 5. 2014. – #Vrtić – bivši prostor “Bernardija”
28.5. 2014. – Brod Galeb

Voditeljice radionice:
Kristina Pandža i Ivana Lučić,
Centar za industrijsku baštinu, Rijeka

Opis radionice
Radionica se sastoji od 2 faze

1. faza
U prvoj fazi obilazimo nekadašnja industrijska postrojenja grada podijeljena u nekoliko zona. Upoznajemo se sa industrijskom povijesti grada, s onim postrojenjima koja su postojala, ali njihovih fizičkih tragova više nema, te s tvorničkim prostorima koji i danas postoje, ali su u najvećoj mjeri zapušteni. Obilazak je namijenjen svim studentima riječkoga Sveučilišta kao i nastavnicima i zaposlenicima te je predviđen za ponedjeljak, 12. svibnja u 14 sati.

> Mjesto sastanka: Kont
> Cilj: Želimo potaknuti  učesnike na razmišljanje što učiniti sa svim objektima: treba li ih srušiti, zaštititi, prenamijeniti, i kako? Je li prenamjena u kulturne svrhe jedina poželjna, ili postojeće objekte treba na što bolji način iskoristiti u poslovne svrhe koje donose profit?

2. faza
Drugi dio radionice želi okupiti studente riječkih fakulteta da na svoj način prikažu što bi učinili sa postojećom baštinom i kako bi je prenamijenili. Skicirati ćemo ideje, promišljati najzanimljivije i najpotencijalnije prostore te raspravljati o novim djelatnostima, kako ponovno uvesti RAD u napuštene industrijske pogone.