Iginio Scarpa

Iginio Scarpa  (Rijeka, 1794.–1866.)  bio je jedan od osnivača riječke ljevaonice metala (Fonderie metalli) te trgovac i brodovlasnik, a najpoznatiji je kao začetnik “visokog turizma” u Opatiji podizanjem ljetnikovca  Angioline. To mjesto okupljalo je riječku  elitu, a kasnije je bilo sjedište Lječilišnog povjerenstva s muzičkim paviljonom i živom promenadom. Scarpa je nastavio već uhodanu obiteljsku trgovinu te ulagao velika sredstva u proizvodnju hrastovih dužica u slavonskim šumama. Zalagao se za industrijalizaciju i bolje prometno povezivanje Rijeke te sudjelovao u osnivanju Plinare i Parnog mlina. O njegovu aganžmanu govori činjenica kako je bio istaknuti počasni danski vicekonzul u Rijeci te predsjednik riječke trgovinske komore.